Là sản phẩm móc khóa làm từ nhôm nguyên khối có hình bình Nos trong xe đua.