Remote 4 kênh 433MHz 12v

300,000

Chuyên dùng để chế mở xe từ xa, mở cốp từ xa, đề máy từ xa và khóa cổ từ xa. Remote có 4 kênh sữ dụng tần số Fm 433MHz khoản cách 50m sử dụng nguồn 12v thích hợp cho các loại xe máy và xe hơi

Mô tả

Remote 4 kênh 433MHz 12v

Remote 4 kênh 433MHz 12v

Remote 4 kênh 433MHz 12v

Remote 4 kênh 433MHz 12v

Remote 4 kênh 433MHz 12v

Remote 4 kênh 433MHz 12v

Remote 4 kênh 433MHz 12v