Gương chiếu hậu Rizoma Motok 5 cạnh giá 240k

Gương chiếu hậu Rizoma Motok 5 cạnh1

Gương chiếu hậu Rizoma Motok 5 cạnh2

Gương chiếu hậu Rizoma Motok 5 cạnh3

Gương chiếu hậu Rizoma Motok 5 cạnh4

Gương chiếu hậu Rizoma Motok 5 cạnh5

Gương chiếu hậu Rizoma Motok 5 cạnh6

Được mệnh danh gương chiếu hậu của dòng xe đua. Làm từ nhôm nguyên khối không rỉ. vô cùng bền cứng chắc.