Đồng hồ ODO xe máy cafe race giá 270k

Đồng hồ ODO xe máy cafe race giá 270k1

Đồng hồ ODO xe máy cafe race giá 270k2

Đồng hồ ODO xe máy cafe race giá 270k3

Đồng hồ ODO xe máy cafe race giá 270k4

Đồng hồ ODOmeter
hiển thị tốc độ km/h
Hiển thị km hành trình
Có đèn led màu hiển thị
Kích thước: 6,7×6,7cm
Sản phẩm như hình anh em thích độ chế cho xe 67, cafe race….