Đèn Pin Cree Ultrafire C8 giá 150k

Giá 150k/cái bao gồm sạc và pin tình trạng còn hàng mới 100%

Đèn Pin Cree Ultrafire C8 giá 150k1

Đèn Pin Cree Ultrafire C8 giá 150k2

Đèn Pin Cree Ultrafire C8 giá 150k3

Đèn Pin Cree Ultrafire C8 giá 150k4

Đèn pin có 3 chế độ sáng rõ sáng vừa và nhấp nháy ngoài còn có chế độ thu phóng chiếu gần xa với hình nấm đấm. Tầm chiếu gần 20m