Bi đất sét 10mm 200 viên giá 40k

Bi đất sét 10mm 200 viên giá 40k

Bi đất sét 10mm 200 viên giá 40k

Bi đất sét dùng cho túi bắn cá, ná thun caosu
Túi Ná dùng bắn cá bằng bi, bắn lon…
1 túi 200 viên bi đất dạng 9-10mm tiện dụng cho giải trí, không gây hại môi trường……