Bảng màu dây điện của Honda, Yamaha, Suzuki

Bảng màu dây điện của Honda, Yamha, Suzuki

1. YAMAHA :
Cọc bình Ắc quy : Đỏ

Công tắc: Nâu

Mass: Đen

Signal Trái: Nâu Đậm ( chocolate)

Signal Phải : Lá Đậm

Chớp: Nâu sọc Trắng

Kèn: Hồng

Stop: Vàng (dây chuyển Xanh lá sọc vàng)

Relay Đề: Xanh Dương sọc Trắng

Báo Xăng: Lá cây ( lá cây sọc đen)

Đèn Pha: Vàng

Đèn Cốt: Lá cây

Đèn lái ( hay còn gọi đèn đồng Hồ): Xanh Dương

Nguồn đèn: Vàng sọc Đỏ​

Sạc: Trắng​

Lửa: Đen sọc Đỏ​

Kích: Trắng sọc Đỏ ( Trắng sọc Xanh lá )​

Bobine sườn: Cam

2. HONDA.
XANH LÁ CÂY – dây mát của cả hệ thống dây điện (các đời xe honda)

XANH DƯƠNG – dây đèn pha chạy từ công tắc cốt pha ra bóng trước

XANH DƯƠNG SỌC TRẮNG – dây của đồng hồ báo xăng, chạy từ phao báo xăng lên thẳng đồng hồ

XANH ĐỌT CHUỐI – dây kèn, chạy từ nút kèn xuống thẳng kèn

XANH ĐỌT CHUỐI SỌC ĐỎ – dây báo đèn mo , chạy từ chốt báo số lên đồng hồ

XANH DƯƠNG SỌC VÀNG – dây kích , chạy từ mâm lửa vào thẳng IC

XANH NHẠT – dây xi nhan phải, chạy từ công tắc xi nhan ra bóng xi nhan trước và sau +bóng báo đồng hồ

HỒNG – dây báo đèn số 4 , chạy từ chốt báo số lên đồng hồ

GẠCH (CAM) – dây xi nhan trái, chạy từ công tắc xi nhan ra bóng xi nhan trước và sau +bóng báo đồng hồ

ĐỎ – dây lửa, chạy từ bình lên ổ khoá

ĐỎ DÂY LỚN – Chạy từ cọc dương (+) của ắc quy đến rơle đề

ĐỎ LỚN SỌC TRẮNG – Chạy từ rơle đề đến môtơ đề

VÀNG – dây đèn từ cuộn đèn lên công tắc + chạy vào cục xạc để ổn định đèn pha

VÀNG SỌC ĐỎ – dây diều khiển role đề, chạy từ nút đề xuống role đề

VÀNG SỌC TRẮNG – dây báo lên của đồng hồ báo xăng, chạy từ phao báo xăng lên thẳng đồng hồ

TRẮNG – dây xạc bình, chạy từ cuộn đèn vào cục xạc

ĐEN – dây lửa bình đã qua ổ khoá, chạy hết các bộ phận

ĐEN SỌC ĐỎ – dây mô bin lửa, chạy từ cuộn lửa vào thẳng IC

ĐEN SỌC TRẮNG – dây tắt máy, chạy từ ổ khoá xuống thẳng IC

ĐEN SỌC VÀNG – dây lửa từ IC chạy ra mobin sườn

NÂU – dây đèn sau ,chạy từ công tắc đèn xuống đèn sau + bóng táp lô đồng hồ

NÂU SỌC TRẮNG – dây đèn sương mù, chạy từ công tắc đèn ra bòng sương mù

XÁM – dây lửa nguồn của xi nhan, chạy từ cục nháy lên công tắc xi nhan

* SUZUKI
Mass đen/trắng
+ắc quy: đỏ
+ctm: cam
Si nhan trái đen
Si nhan phải xanh đọt chuối
Hộp nháy xanh biển lợt
Còi xanh lá cây
Đèn thắng trắng/đen
Dây nút đề vàng/xanh lá cây
Báo xăng vàng/đen
Pha vàng
Cốt trắng
Đèn lái nâu
Đèn đêm vàng/trắng
Sạc trắng/đỏ
Lửa đen/đỏ
Kích trắng/xanh biển; xanh lá cây/xanh biển
Bôbin sườn đen/vàng​

Leave a Reply