Đèn xi nhan kim loại dùng mô tô cafe race giá 150k

Đèn xi nhan kim loại dùng mô tô cafe race giá 150k1

Đèn xi nhan kim loại dùng mô tô cafe race giá 150k2

Đèn xi nhan kim loại dùng mô tô cafe race giá 150k3

Đèn xi nhan kim loại dùng mô tô cafe race giá 150k4

Đèn xi nhan thích hợp các loại xe: Harley, Cafe race, honda 67, Winner, EXceiter, Suzuki En, thuner, GZ, FZ,…..
Đèn ánh sáng Vàng.
Độ chế được cho wave, dream…
Vật liệu Kim loại
Nguồn 12V điện acquy