Đèn led L4 loại thường 3 chế độ sáng

Đèn led L4 loại thường 3 chế độ sáng1

Đèn led L4 loại thường 3 chế độ sáng2

Đèn led L4 loại thường 3 chế độ sáng3

Đèn led L4 loại thường 3 chế độ sáng4

Video Review

Đèn L4 loại thường có 3 chế độ nháy ánh hội tụ chiếu xa tới 15 đến 20m chịu được nước và bụi mức ở mức độ rữa xe và đi trời mưa