Đèn đuôi stop vuông độ cafe race giá 150k

Đèn đuôi stop vuông độ cafe race giá 150k

Đèn đuôi stop vuông độ cafe race giá 150k

Đèn đuôi stop vuông độ cafe race giá 150k

Đèn led stop dùng làm đèn đuôi cafe racer, 67….
Đèn có 3 dây 2 chế độ đèn biển số và stop boar nguồn nhấp nháy.
Nguồn Acquy 12v