Đèn đuôi stop lazer giá 120k

Đèn đuôi stop lazer giá 120k1

Đèn đuôi stop lazer giá 120k2

Đèn đuôi stop lazer giá 120k3

Đèn đuôi stop lazer giá 120k4

Đèn đuôi stop lazer giá 120k5

Đèn đuôi stop lazer giá 120k6

Đèn đuôi stop lazer giá 120k7

Đèn laze giúp giử khoảng cách 2 xe, giúp xe phía sau nhận biết tránh những tai nạn thảm khóc có thể xảy ra.
Có thể dùng làm đèn stop
Đèn dùng nguồn 12V-24V.
Đèn dùng được cho xe hơi, xe máy, có pat lắp đơn giản.
Ánh sáng đỏ.
Có 4 kiểu màu đỏ:
Phát hình quả bóng
Phát hình 5 sao
Phát hình 4 sao
Phát hình đường thẳng
Hình sao lưới
Khách hàng ghi chú khi chọn hình màu phát, nếu không ghi chú chúng tôi sẽ gửi mẩu ngẩu nhiên.
Cảm ơn khách hàng quan tâm.