Bóng đèn led đuôi stop giá 35k

Bóng đèn led đuôi stop giá 35k

Đèn này dùng để gắn phía đuôi xe máy sở dĩ nó là đèn led nên cũng tiết kiệm điện hơn bóng zin thông thường