Công tắc passing on off loại 1 giá 15k

Giá 15k/cái tình trạng còn hàng mới 100%

Công tắc passing on off loại 1 giá 150k

Công tắc passing on off loại 1 giá 150k

Công tắc passing on off loại 1 giá 150k
Công tắc passing on off loại 1 giá 150k

Công tắc passing on off loại 1 giá 150k

Công tắc đèn, kèn xe máy
Xanh lá công tắc passing nhấp nháy
Đỏ Tam giác có 3 dây on-off
Đen-đỏ on-off
Cần thiết nên ghi chú khi mua hàng