Công tắc on off và passing loại 1cm giá 10k

Công tắc on off và passing loại 1cm giá 7k

Công tắc on off passing loại nhỏ có thể gắn trên ghi đông có ít diện tính như wave,dream,sirius v.v.v.. nút nhỏ gọn và cực kì nhạy có thể gắn đèn cốp xe