Chuôi cắm chân đèn H4

Chuôi cắm chân đèn H4

Chuôi cắm chân đèn H4

Video Review

Chuôi đèn H4 là giải pháp cho những xe muốn độ đèn pha nhưng không có jack cắm phù hợp. Chuôi đèn H4 3 dây chạy 2 chế độ của đèn pha. Để cho bạn có thể chế đèn ở bất cứ vị trí nào tùy thích.