Boar nhấp nháy cho tất cả loại đèn 12v giá 70k

Boar nhấp nháy cho tất cả loại đèn 12v giá 70k1

Boar nhấp nháy cho tất cả loại đèn 12v giá 70k2

Boar nhấp nháy cho tất cả loại đèn 12v giá 70k3

Boar nhấp nháy cho tất cả loại đèn 12v giá 70k4

Không giống như cục chớp xi nhan thông thường cục chớp này có khả năng tích hợp và chớp nhiều đèn cùng 1 lúc