Bộ công tắc điều khiển cafe race tracker 02 giá 180k

Bộ cong tắc điều khiển cafe race tracker 02 giá 180k1

Bộ cong tắc điều khiển cafe race tracker 02 giá 180k2

Công tắc xe máy mô tô
Vật liệu nhựa ABS
Nguyên bộ trái phải, bao gồm đề, kèn, cos pha, xi nhan
Dùng độ chế xe mô tô, cafe race, tracker….